Om brænde

Lidt om brænde

Træ som energikilde er fornyelig, og det belaster derfor ikke miljøet på samme måde som fossile brændstoffer.
Træet er naturens eget solenergilager idet det indgår i fotosyntesen under væksten og således renser træerne faktisk luften for noget af den kuldioxid, som ellers er medvirkende til drivhuseffekt.


Når man fyrer med helt tørt brænde, sker der en meget effektiv forbrænding. Den producerer kun den CO2 mængde, som træet bruger gennem sin opvækst, dermed en CO2 neutral forbrænding.

I en masseovn er der et meget lavt brændeforbrug 15-20 kg pr. døgn, afhængig af ovnens størrelse og konstruktion. 


Brændet skal være helt tørt og kløvet. Tørring vil for lette træarter som gran, birk, el m.fl. Vil typisk være 1 år, og for tunge træarter som bøg, eg, elm, frugttræer m.fl. vil tørretiden typisk være 2 år.


Træet saves i stykker på ca 40- 50 cm, afhængig af ovnens konstruktion.
Det er vigtigt at træet er kløvet i stykker på under 10 x 10 i tværsnit.
Indtil brug skal træet opbevares tørt og med rigelig ventilation.


For yderligere information om brænde, henvises til bogen:


Brænde og brændeovne - Redaktion Erik HolmsgaardChristian Ejlers Forlag.

| Murermester | Jens Otto Abrahamsen | Tagholmvej 48 | 9800 Hjørring | Tlf 98 96 01 88 | Mobil 24 24 01 88 | joa@joa.dk |
Lav din egen hjemmeside med mono.net